Kachelofen Fugenmasse Sommerhuber Lichtgrau Kartusche 310ml

Beschreibung

Kachelofen Fugenmasse Sommerhuber Lichtgrau Kartusche 310ml